اسلایدر پست ویژه (استایل سوم)

بانکداران

استقراض دولت از بانک مرکزی صفر شد

وزیر اقتصاد گفت: درحالی که در جنگ متغیر‌های اقتصادی هستیم، درآمد‌های ارزی صادرکنندگان باید به کشور برگردد و به بانک مرکزی تحویل داده شود. سید احسان خاندوزی؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز یکشنبه ۴

اقتصاد کلان

وعده توخالی کاهش تورم از سال آینده

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا اظهار داشت: مشکل دیگر بانک‌های هستند که به غده‌های سرطانی تبدیل شدند. این غده‌های سرطانی در اقتصاد کشور را باید تعطیل کنند و این مجموعه‌هایی که دردسر اقتصاد کشور شده‌اند باید

اقتصاد کلان

سال آینده قیمت مسکن چگونه خواهد بود؟

بنابر پیش‌بینی کارشناسان مسکن از وضعیت بازار پس از ورود به سال جدید، تعداد معاملات مسکن همچنان کاهشی و روند قیمت‌ها افزایشی خواهد بود؛ البته این افزایش قیمت دلبخواهی و توسط مالکان و بر حسب

اسلایدر پست ویژه (استایل چهارم)

بانکداران

استقراض دولت از بانک مرکزی صفر شد

وزیر اقتصاد گفت: درحالی که در جنگ متغیر‌های اقتصادی هستیم، درآمد‌های ارزی صادرکنندگان باید به کشور برگردد و به بانک مرکزی تحویل داده شود. سید احسان خاندوزی؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز یکشنبه ۴

اقتصاد کلان

وعده توخالی کاهش تورم از سال آینده

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا اظهار داشت: مشکل دیگر بانک‌های هستند که به غده‌های سرطانی تبدیل شدند. این غده‌های سرطانی در اقتصاد کشور را باید تعطیل کنند و این مجموعه‌هایی که دردسر اقتصاد کشور شده‌اند باید

اقتصاد کلان

سال آینده قیمت مسکن چگونه خواهد بود؟

بنابر پیش‌بینی کارشناسان مسکن از وضعیت بازار پس از ورود به سال جدید، تعداد معاملات مسکن همچنان کاهشی و روند قیمت‌ها افزایشی خواهد بود؛ البته این افزایش قیمت دلبخواهی و توسط مالکان و بر حسب