1. صفحه نخست
  2. ابرتورم

Tag: ابرتورم

آیا ابرتورم در ایران امکان تحقق دارد؟

آیا ابرتورم در ایران امکان تحقق دارد؟

کنترل تورم ایران در کوتاه‌مدت به ورود ارز‌های معتبر بین‌المللی و اختصاص کامل آن به زنجیره تولید با نظارت کامل بانک‌مرکزی بستگی تام دارد. آثار ضدتورمی چنین سیاستی، هم در کوتاه مدت و هم در…