1. صفحه نخست
  2. اموال مازاد بانک‌ها

Tag: اموال مازاد بانک‌ها

نظام بانکی چقدر مال راکد دارد؟

نظام بانکی چقدر مال راکد دارد؟

روز گذشته بود که مجلس بانک‌های دولتی را موظف به فروش اموال مازاد کرد. با اینحال این مصوبه هم خالی از اشکال و ابهام نیست. چند وقتی از انتشار متن مصوبه عجیب و غریب مولدسازی…