1. صفحه نخست
  2. اوراق گام

Tag: اوراق گام

چشم‌انداز بازار بدهی در سال ۱۴۰۲

چشم‌انداز بازار بدهی در سال ۱۴۰۲

بازار بدهی در سال ۱۴۰۲ بسیار متفاوت با سال قبل خواهد بود. از یک طرف حجم انتشار اوراق دولتی رو به افول خواهد گذاشت و از طرف دیگر اوراق بخش خصوصی به شدت بزرگ‌تر شده…