1. صفحه نخست
  2. بازار بدهی 1402

Tag: بازار بدهی 1402

چشم‌انداز بازار بدهی در سال ۱۴۰۲

چشم‌انداز بازار بدهی در سال ۱۴۰۲

بازار بدهی در سال ۱۴۰۲ بسیار متفاوت با سال قبل خواهد بود. از یک طرف حجم انتشار اوراق دولتی رو به افول خواهد گذاشت و از طرف دیگر اوراق بخش خصوصی به شدت بزرگ‌تر شده…