1. صفحه نخست
  2. بانک کارآفرین

Tag: بانک کارآفرین

تقدیر از روسای شعب برتر «بانک کارآفرین»

تقدیر از روسای شعب برتر «بانک کارآفرین»

در سیزدهمین گردهمایی روسای موفق شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور، از پنج رئیس شعبه موفق بانک کارآفرین تقدیر شد. در این گردهمایی که از سوی موسسه عالی آموزش بانکداری ایران و با حضور دکتر…