1. صفحه نخست
  2. بیمه شخص ثالث

Tag: بیمه شخص ثالث

تعرفه حق بیمه شخص ثالث انواع وسایل نقلیه ریلی

تعرفه حق بیمه شخص ثالث انواع وسایل نقلیه ریلی

شورای عالی بیمه در اجرای تبصره (۳) ماده (۱۸) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث بر اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، «جدول تعرفه حق‌ بیمه شخص ثالث انواع وسایل نقلیه ریلی برای…