1. صفحه نخست
  2. حواله ارزی

Tag: حواله ارزی

ضرورت همراه داشتن حواله ارزی جهت دریافت ارز

ضرورت همراه داشتن حواله ارزی جهت دریافت ارز

بانک ملی ایران تاکید دارد مشتریان و متقاضیان واجد شرایط دریافت ارز مسافری باید پیش از انجام سفر و زمان دریافت ارز، حواله ارزی مورد نظر خود را دریافت کنند. مشتریان و متقاضیان واجد شرایط…