1. صفحه نخست
  2. دریافت وام

Tag: دریافت وام

دریافت وام راحت‌تر می شود

دریافت وام راحت‌تر می شود

هر ایرانی روزانه به طور متوسط ۵ تراکنش بانکی انجام می‌دهد و در روز تقریبا ۴۰۰ میلیون تراکنش بانکی داریم. در مدل جدید، امتیاز اعتباری بر مبنای دریافت تسهیلات نیست، در نتیجه پارامتر‌هایی که وارد…