1. صفحه نخست
  2. دلار با کارت ملی

Tag: دلار با کارت ملی

دلار با کارت ملی چند؟

دلار با کارت ملی چند؟

قیمت دلار مبادله از روز دوم اسفند در سایت بازار متشکل ارزی اما تحت عنوان نرخ مرکز مبادله درج می‌شود. بانک مرکزی به عنوان بازارساز قصد دارد روزی پنج مرتبه به صورت ثبت سفارش دفتری…