1. صفحه نخست
  2. سند تحول بیمه

Tag: سند تحول بیمه

صنعت بیمه در راه اهداف سند تحول بیمه

صنعت بیمه در راه اهداف سند تحول بیمه

بیش از نود درصد پرتفوی صنعت بیمه در کشورهای توسعه یافته به ثبت رسیده و در همین راستا افزایش ضریب نفوذ بیمه از شاخص های مهم توسعه اقتصادی در جهان به شمار می رود. به…