1. صفحه نخست
  2. سهامداران

Tag: سهامداران

کف و سقف حباب سکه

کف و سقف حباب سکه

آنچه که حباب طلا و سکه امامی را افزایش داده ریسک های سیاسی است که در صورتی که آرام شود بازار سکه و طلا نیز آرام خواهد شد و سطح حباب مانند ابتدای سال جاری…