1. صفحه نخست
  2. شرکت بیمه ما

Tag: شرکت بیمه ما

افزایش سرمایه ۳هزار میلیارد ریالی بیمه ” ما “

افزایش سرمایه ۳هزار میلیارد ریالی بیمه ” ما “

مجمع عمومی فوق العاده شرکت بیمه ما به منطور تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه با حضور حداکثری صاحبان سهام برگزار شد. این افزایش سرمایه از مبلغ ۵هزار میلیارد ریال به مبلغ ۸هزار میلیارد ریال…