1. صفحه نخست
  2. صندوق بین‌المللی پول

Tag: صندوق بین‌المللی پول

جهان چقدر بدهکار است؟

جهان چقدر بدهکار است؟

صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که بدهی جهان در سال ۲۰۲۱ به ۲۴۷ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یافت. صندوق بین‌المللی پول فاش کرد که کل بدهی عمومی و خصوصی جهانی ۲۴۷ درصد از تولید…