1. صفحه نخست
  2. صنعت بیمه

Tag: صنعت بیمه

آیین‌نامه‌های صنعت بیمه کارامد نیست

آیین‌نامه‌های صنعت بیمه کارامد نیست

آیین‌نامه‌های بیمه مرکزی باید در اسرع وقت تغییر کند و همان‌گونه که بیمه مرکزی اصرار دارد که قوانین بیمه مرکزی مترقی است، در مقابل اصرار دارد که آیین‌نامه‌های صنعت بیمه ضعیف و بدون کارکرد لازم…