1. صفحه نخست
  2. فساد و رانت

Tag: فساد و رانت

طبقه متوسط در حال “محو شدن” است

طبقه متوسط در حال “محو شدن” است

در حالی که دولت از فروردین ۹۷ و به دنبال خروج آمریکا از برجام با اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی، به دنبال آن بود که جلوی افزایش قیمت کالا‌های اساسی را بگیرد، اما این سیاست در…