1. صفحه نخست
  2. موسسه ملل

Tag: موسسه ملل

رشد پنج برابری تراز مثبت موسسه ملل

رشد پنج برابری تراز مثبت موسسه ملل

موسسه ملل در ۹ماهه منتهی به آذر ماه سال جاری نسبت به سال قبل بیش از پنج برابر تراز مالی مثبت خود را رشد داد. موسسه ملل در آذرماه توانست هشت هزار میلیارد ریال درآمد…