1. صفحه نخست
  2. نرخ بهره بین بانکی

Tag: نرخ بهره بین بانکی

نرخ بهره بین بانکی در قله تاریخی

نرخ بهره بین بانکی در قله تاریخی

نرخ سود بازار بین بانکی با خیزی بلند و بی‌سابقه به سقف تاریخی خود رسید و رکورد تازه‌ای را ثبت کرد. این در حالی است که نرخ توافق بازخرید همچنان بدون تغییر باقی مانده است.…