1. صفحه نخست
  2. چک‌های قدیمی

Tag: چک‌های قدیمی

اعمال محدودیت‌ها برای چک‌های قدیمی

اعمال محدودیت‌ها برای چک‌های قدیمی

معاون بانک مرکزی اظهار داشت: مردم نگران مبالغ چک‌های قبل از چک صیادی نباشند و مشکلی برای چک‌هایی صادر شده پیش نمی‌آید. اما پس از مدتی محدودیت‌هایی اعمال خواهد شد مبنی بر اینکه چک‌های قدیمی…