1. صفحه نخست
  2. چک‌های مبادله شده

Tag: چک‌های مبادله شده

پاتک تورم به چک

پاتک تورم به چک

 بررسی آمارها حاکی از آن است که احتمال برگشت چک در استان‌هایی که دارای تورم بالا هستند بیشتر است. آمارهای منتشره از آخرین وضعیت چک‌های مبادله شده نشان می‌دهد در بهمن ماه بالغ بر ۸…